• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "ŻUBR” w Elblągu działając na podstawie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii nr GlWz-403-736/2018 z dnia 28.12.2018 r. a także zgodnie z zaleceniami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu nr Ldz. 374/18 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniach 20.01.2019 r.i 27.01.2019 r. w obwodzie łowieckim nr 189 dzierżawionym przez nasze koło przeprowadzone zostaną dodatkowe polowania zbiorowe/wielkoobszarowe.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głównymi zmianami są:

  • Zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego na 100 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu przez wnioskodawcę zwrotu akcyzy na dzień 1 lutego danego roku;

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 stycznia 2019 roku należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2018 roku oraz uiścić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia, których termin ważności upływa w trakcie 2019 roku opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Informuje się, iż Kasa w Urzędzie Gminy w Rychlikach w dniu 31 grudnia 2018 r. będzie czynna w godzinach :- od 800 do 1100.
W związku z powyższym podajemy nr konta bankowego, na które można wpłacać opłaty skarbowe, podatki i inne: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku

Nr 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020.

W związku z przedłożoną warunkową umową sprzedaży z dnia 22 listopada 2018 roku Repertorium „A” Nr 5766/2018, dotyczącą sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Sójki gmina Rychliki, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Sójki jako działka Nr 33/4 o powierzchni 15,1500 ha, w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 91) i art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1405 z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy w miejscowości Sójki lub na terenie gminy Rychliki występują rolnicy zainteresowani nabyciem opisanych wyżej nieruchomości, którzy spełniają warunki art. 5 i 6 w/w ustawy i zamierzają powiększyć gospodarstwa rolne do łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach o pełnionych dyżurach w związku z II turą  wyborów samorządowych 2018r.
W dniach 03-04 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach , będą pełnione dyżury:
- 03 listopada 2018r.  ( sobota) od godziny 900  do 1600    -dyżur telefoniczny
- 04 listopada 2018r. (niedziela) od godziny 700 do 1900 – dyżur telefoniczny    

Olszanicka Danuta przewodniczący GKW Rychliki-  Nr  514875049
Ochalik Grażyna  z-ca przewodniczącej GKW Rychliki – Nr 696648216
- 04 listopada 2018r. (niedziela) od godziny 19 00  do czasu zakończenia prac związanych z ustaleniem wyników wyborów.
                                                                                                     

Przewodnicząca       
Gminnej Komisji Wyborczej
w Rychlikach        

Danuta Olszanicka    

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek