• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2019r.

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:
1. upowszechniania kultury fizycznej;
2. upowszechniania kultury i sztuki
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 50 tys. złotych.
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 14:00. Kopertę należy opatrzyć opisem: „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym”.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej /zakładka organizacje pozarządowe/.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY RYCHLIKI
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek