• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach ogłasza III nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Na stronie www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. "program azotanowy" dotyczący podstawowych zasad realizacji programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (zgodnie z Dz. U. 2018 poz. 1339).
Program azotanowy
Cennik badania gleby dla potrzeb doradztwa nawozowego

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:
1. upowszechniania kultury fizycznej;
2. upowszechniania kultury i sztuki
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 50 tys. złotych.
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego "ŻUBR” w Elblągu działając na podstawie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii nr GlWz-403-736/2018 z dnia 28.12.2018 r. a także zgodnie z zaleceniami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu nr Ldz. 374/18 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniach 20.01.2019 r.i 27.01.2019 r. w obwodzie łowieckim nr 189 dzierżawionym przez nasze koło przeprowadzone zostaną dodatkowe polowania zbiorowe/wielkoobszarowe.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Głównymi zmianami są:

  • Zwiększenie limitu stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego na 100 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu przez wnioskodawcę zwrotu akcyzy na dzień 1 lutego danego roku;

Urząd Gminy w Rychlikach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 stycznia 2019 roku należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2018 roku oraz uiścić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia, których termin ważności upływa w trakcie 2019 roku opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek