• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. w Dz. U. z 2003 r , Nr 106, poz.1002 ze zmianami ) - Wójt Gminy Rychliki - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Rychliki, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rychliki, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2012 r.”
Opinie oraz uwagi o programie na formularzach określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, można składać w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pokój nr 1, w godzinach od 8°° do 15°° lub przesłanie pocztą.
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem nr 0-55 248 91-45

 

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2012 r. wydana została przez Wójta Gminy Rychliki decyzja zezwalająca na zbiórkę publiczną na terenie gminy Rychliki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze domu w miejscowości Wysoka w dniu 06 lutego 2012 r.

W dniu 13 lutego 2012 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach (nr KRS 0000019245) o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Rychliki.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku planem zbiórki publicznej, pieniądze uzyskane z wpłat przez ofiarodawców na wskazane konto bankowe, założone dla potrzeb zbiórki objętej wnioskiem w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku Nr 59 8313 0009 0000 8396 2000 0020, będą przekazane dla rodzin poszkodowanych w pożarze, który miał miejsce w miejscowości Wysoka gm. Rychliki, w dniu 06 lutego 2012r.

Zbiórka będzie trwała od 14.02.2012 do 14.08.2012r.

W związku ze zdarzeniami, które miały miejsce na terenie gm. Rychliki tj. wybuch pieca w Kwietniewie oraz pożar budynku wielorodzinnego w Wysokiej, Wójt Gminy Rychliki apeluje o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podstawowych obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy:

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYCHLIKI
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Wójt Gminy Rychliki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego:
Marka: autobus szkolny „AUTOSAN”
Model: A0909 L.04 12.5t
Rok produkcji:2005
Przebieg: 181370 km
Liczba miejsc: 41
Kolor: pomarańczowy
Pojemność silnika: 4116,00 cm³
Charakter wykorzystania transport lokalny – dowóz dzieci

Koła Łowieckie „Bóbr" i „Jenot” w Pasłęku informują, że do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie, daniele i sarny) w uprawach i płodach rolnych na terenie Gminy Rychliki uprawnieni są:

Koło łowieckie „Bóbr”
Pan Marian Lisowski, zam. 14-411 Młynary, Buczyniec 1.

Koło łowieckie „Jenot”
Łowczy koła kol. Strzelecki Franciszek zam. ul. Chopina 2/7 14-420 Młynary tel. 604 109 539 .
Zgłoszenia pisemne prosimy przesyłać na n/w adres: Koło Łowieckie „JENOT" w Pasłęku ul. Ogrodowa 30/33, 14-400 Pasłęk

pobierz komunikat

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 201 Or. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207 poz. 1370). Zgodnie z tymi przepisami przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone m.in. w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Z powyższego wynika, że ubój na terenie gospodarstwa może być dokonywany wyłącznie przez osobę uprawnioną do jego przeprowadzenia.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl
www: www.rychliki.org

obrazek