• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Rychliki, dnia 13.04.2011r.

Nasz znak: 6720.3.2011

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.04.2011 r. do 23.05.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, pokój nr 2a w godzinach od 715 do 1515.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości harmonogram wypełniania wniosków obszarowych w 2011 roku.

Święty Gaj (świetlica wiejska) 06.04.2011 - 07.04.2011 godz. 900 - 1200
Kwietniewo 12.04.2011 godz. 900 - 1200
Rychliki (sala przy bibliotece) 14-15.04.2011; 21-22.04.2011; 28-29.04.2011; 05-06.05.2011 godz. 900 - 1200
Lepno (świetlica wiejska) 19.04.2011 godz. 900 - 1200

w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym tel. 607 884 961

st. doradca W-MODR
Zbigniew Zasada

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl
www: www.rychliki.org

obrazek