• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Wójt Gminy Rychliki ogłasza konkurs na wsparcie przez Gminę Rychliki realizacji zadań publicznych na wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych.

zarządzenie

ogłoszenie

Kompleks boisk sportowych "Orlik" od dnia 7 marca 2012 czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 1500 do godz. 1900
w sobotę i niedzielę od 1300 do 1800.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu, w związku ze zbliżającym się okresem wiosennych roztopów w obawie przed zalewaniem korpusu drogowego oraz spodziewając się interwencji związanych z zalewaniem posesji, gruntów i nieruchomości przyległych do pasa drogowego spowodowanym w wielu przypadkach przez niedrożność przepustów pod zjazdami która powoduje blokadę spływu wód wzdłuż rowów przydrożnych, informuje właścicieli gruntów przyległych do pasa drogowego że oczyszczanie przepustów pod zjazdami należy do ich obowiązków na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

KRUS informuje, iż od dnia 1 marca 2012r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł.

Oznacza to, że kwoty świadczeń wzrastają o kwotę 71 zł, natomiast kwoty dodatków zostają podwyższone o 4,8%.
Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2012 r. o 71 zł i wynosi 799 zł 18 gr miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również wysokość rolniczej emerytury podstawowej.
W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Rychliki lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Rychliki do realizacji organizacjom pozarządowym w 2012 roku.
Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychliki z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. w Dz. U. z 2003 r , Nr 106, poz.1002 ze zmianami ) - Wójt Gminy Rychliki - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Rychliki, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rychliki, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2012 r.”
Opinie oraz uwagi o programie na formularzach określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, można składać w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pokój nr 1, w godzinach od 8°° do 15°° lub przesłanie pocztą.
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem nr 0-55 248 91-45

 

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek