• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

KRUS informuje, iż od dnia 1 marca 2012r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł.

Oznacza to, że kwoty świadczeń wzrastają o kwotę 71 zł, natomiast kwoty dodatków zostają podwyższone o 4,8%.
Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2012 r. o 71 zł i wynosi 799 zł 18 gr miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również wysokość rolniczej emerytury podstawowej.
W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Rychliki lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawienia własnych propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych, zlecanych przez Gminę Rychliki do realizacji organizacjom pozarządowym w 2012 roku.
Powyższe związane jest z przygotowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Rychliki z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. w Dz. U. z 2003 r , Nr 106, poz.1002 ze zmianami ) - Wójt Gminy Rychliki - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Rychliki, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rychliki, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2012 r.”
Opinie oraz uwagi o programie na formularzach określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, można składać w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pokój nr 1, w godzinach od 8°° do 15°° lub przesłanie pocztą.
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem nr 0-55 248 91-45

 

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2012 r. wydana została przez Wójta Gminy Rychliki decyzja zezwalająca na zbiórkę publiczną na terenie gminy Rychliki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze domu w miejscowości Wysoka w dniu 06 lutego 2012 r.

W dniu 13 lutego 2012 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach (nr KRS 0000019245) o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Rychliki.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku planem zbiórki publicznej, pieniądze uzyskane z wpłat przez ofiarodawców na wskazane konto bankowe, założone dla potrzeb zbiórki objętej wnioskiem w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku Nr 59 8313 0009 0000 8396 2000 0020, będą przekazane dla rodzin poszkodowanych w pożarze, który miał miejsce w miejscowości Wysoka gm. Rychliki, w dniu 06 lutego 2012r.

Zbiórka będzie trwała od 14.02.2012 do 14.08.2012r.

W związku ze zdarzeniami, które miały miejsce na terenie gm. Rychliki tj. wybuch pieca w Kwietniewie oraz pożar budynku wielorodzinnego w Wysokiej, Wójt Gminy Rychliki apeluje o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas obsługi wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podstawowych obowiązków właścicieli i zarządców budynków należy:

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYCHLIKI
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Wójt Gminy Rychliki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego:
Marka: autobus szkolny „AUTOSAN”
Model: A0909 L.04 12.5t
Rok produkcji:2005
Przebieg: 181370 km
Liczba miejsc: 41
Kolor: pomarańczowy
Pojemność silnika: 4116,00 cm³
Charakter wykorzystania transport lokalny – dowóz dzieci

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek