• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU


o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym: „Budowa wjazdu z przepustem z drogi powiatowej nr 1185N na drogę gminną działka nr 570 w Jelonkach” Gm. Rychliki Urząd Gminy w Rychlikach prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Od 1 lipca 2011 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą dane przedsiębiorców zarejestrowanych w gminnych rejestrach od 1 lipca w formie elektronicznej będą umieszczane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to informatyczny system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej, który będzie w administrowaniu Ministra Gospodarki.
Oznacza to, iż po 1 lipca br. przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będzie musiał pobrać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej z urzędu gminy, gdzie będzie tam po wypełnieniu weryfikowany pod względem formalnym. Wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.Organem rejestrowym dla przedsiębiorców figurujących dotąd w gminie będzie Minister Gospodarki. Dotychczasowy organ ewidencyjny Wójt Gminy Rychliki będzie pełnił rolę pośrednika przyjmującego wnioski i przekształcającego je na formę elektroniczną.

Szanowni Państwo, planujemy, że pełna informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników kadencji 2012 - 2015 ukaże się na stronie Urzędu Gminy Rychliki w dniu 14 czerwca 2011 roku.
Uprzejmie wyjaśniamy, że dnia 30 maja 2011 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.,Nr 109, poz. 627) która wprowadziła istotne zmiany w zakresie zgłaszania kandydatów na ławników. Przepisy tej ustawy wejdą w życie dnia 14 czerwca 2011 roku.

Udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku - „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku informuję, o możliwości składania wniosków.
Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca 2011 roku w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń (wzór wniosku w załączeniu).

Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy harmonogram dyżurów nocnych i świątecznych aptek w Pasłęku ustalony na okres od 30.05.2011 do 03.06.2012 r. pobierz harmonogram

W dniu 18 maja 20111 roku została wyłoniona w konkursie ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym dot. upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną oferta:

  1. Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej z siedzibą w Rychliki 34, 14-411 Rychliki.

Dotacja w kwocie 36 000,00 zł

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek