• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zawiadamia, że w dniu 14 września 2011r. otrzymał informację , że w dniach 20-30.09.2011r. na ternie województwa pomorskiego będą prowadzone szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących.
Działania te obejmą teren całego województwa pomorskiego i polegać będą na wyłożeniu szczepionki w miejscach bytowania dzikich zwierząt.
Używana szczepionka działa po podaniu doustnym i jest ukierunkowana wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu, powiadamiając o szczepieniach, prosi o poinformowanie podległych służb celem przekazania mieszkańcom gmin sąsiadujących z województwem pomorskim prośby o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach uprzejmie informuje, że:
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn tel. 89 535 39 81, fax. 89 535 39 84 www.wmzdz.pl w miesiącu sierpniu b.r. rozpoczął realizację projektu „Dorośli do wiedzy”, którego celem jest zwiększenie poziomu wykształcenia dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach projektu wszystkim chętnym oferowana jest kompleksowa, bezpłatna pomoc – od momentu wyboru szkoły, poprzez rozpoczęcie nauki, aż do zdania matury lub uzyskania dyplomu zawodowego.

W dniu 24.08.2011 (środa) o godz. 1400 w sali przy Bibliotece Publicznej Gminy Rychliki odbędzie się spotkanie informacyjne na temat budowy biogazowni z lokalizacją w miejscowości Rychliki. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje o zasadach uboju w gospodarstwie przeżuwaczy z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.
Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207 póz. 1370). Na terenie gospodarstwa rolnego, w celu pozyskania mięsa na użytek własny, mogą być poddawane ubojowi następujące gatunki przeżuwaczy: cielęta do 6 m-ca życia, oraz owce i kozy w każdym wieku.

WÓJT GMINY RYCHLIKI
ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusu
w Urzędzie Gminy Rychliki

Zatrudnienie na czas określony od 01 września 2011 do 31 grudnia 2011 roku – wymiar czasu pracy niepełny – 5 godzin dziennie.

I. WYMAGANIA: wynikające z ustawy o Transporcie drogowym ( teksy jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 – z późniejszymi zmianami)

  • posiadanie prawa jazy kat. D,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • ukończenie kursu na przewóz osób.


Oferty wraz z wymienioną powyżej dokumentacją można składać codziennie w sekretariacie urzędu ( pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu tj. od 715 do 1515.


Wójt Gminy
Henryk Kiejdo

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że prowadzony jest nabór chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu czeladników w zawodzie cieśli z nauką branżowego języka angielskiego. Dla chętnych z terenu naszej gminy są jeszcze wolne miejsca. Kurs odbędzie się do 30.11.2011 r, a każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek