• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Urząd Gminy w Rychlikach podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Pobierz pełną treść obwieszczenia

Urząd Gminy w Rychlikach podaje do publicznej wiadomości wykaz i rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych wraz z harmonogramem dyżurów nocnych i świątecznych na okres od 06.04.2015 do 10.04.2015.

pobierz wykaz

LISTA  KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Gminy Rychliki

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014 - 2020.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań wiejskich na których zostaną przeprowadzone wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Rychliki.

Pobierz harmonogram

 Rychliki, dnia 04 marca 2015 roku


WÓJT GMINY RYCHLIKI
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Rychliki


Przedmiotem naboru jest stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rychliki :
ds. rozwoju obszarów wiejskich

I. WYMAGANIA

   Wymagania niezbędne:
   1)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, prawo),
   2) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust  1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
     o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014 r., poz. 1202 z późn,zm):
   - obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 cyt. ustawy,
   - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
   - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - nieposzlakowana opinia,

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl
www: www.rychliki.org

obrazek