• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 15 – 20 września 2015 r., na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Przynęty zawierające blister ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów, na obszary bytowania zwierząt dzikich.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie przypomina, że do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin należy używać sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt, środowiska oraz jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie tych środków. POBIERZ KOMUNIKAT

Informuję rodziców/opiekunów prawnych ubiegających  się o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2015/2016 o konieczności złożenia wniosku (załacznik nr 1) w Urzędzie Gminy Rychliki wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  • kserokopią aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych dziecka,
  • kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i zaświadczenia z przedszkola /szkoły / ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2015/2016 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie”. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=126776

Wójt Gminy Rychliki informuje, że dnia 23.06.2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy PAMA Powodowo z siedziba w Powodowie 10/8a o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pominięciem otwartego konkursu ofert wynikającego z art.  19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

W dniu 12 maja 2015 roku (termin zapasowy 13 maja 2015 roku) w godzinach do 600 do 1900 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE - KAPER 15/I, którego elementem jest trening systemu alarmowania i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl
www: www.rychliki.org

obrazek