• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYCHLIKACH z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania i przypisania numerów listom kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Rychliki.

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), przyznała następujące numery dla list kandydatów na radnych Rady Gminy Rychliki – zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 roku

1. Publiczne losowanie odbędzie się dnia 23 października 2014 r. o godz. 13:30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach (Urząd Gminy Rychliki pok. nr 4).

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 13 ust.  1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( M.P. Nr 30, poz. 345) informuję, że w związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rychliki od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w skład komisji, w dniu 23 października 2014 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Rychliki sala nr 4 przeprowadzone zostanie publiczne losowanie kandydatów na członków następujących obwodowych komisji wyborczych:

OBWIESZCZENIE WÓJTA  GMINY  RYCHLIKI z dnia 15 października 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

ARiMR zaprasza do składania aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"
Od 05 września do 03 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Urząd Gminy w Rychlikach zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania ofert dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych w zezonie zimowym 2014/2015 – wartość zamawiawianej usługi poniżej 30.000 euro. Do obowiązków oferenta będzie należało odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie zatorów, zasp itd. w zależności od składanego przez Urząd Gminy zapotrzebowania na wskazanych odcinkach dróg.

więcej

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl
www: www.rychliki.org

obrazek