• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie kieruje do rolników apel o bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i roślin. pobierz dokument

INFORMACJA NA TEMAT PROPOZYCJI BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RYCHLIKI

Szanowni Państwo

Centrum Ekotechnologii zajmuję się wdrażaniem na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich systemu budowy naturalnych, przydomowych, roślino-stawowych oczyszczalni ścieków. System ten pozwala w sposób prosty, tani, a przede wszystkim skuteczny rozwiązać problem powstających ścieków bytowo-gospodarczych z indywidualnych posesji.

Wraz z Panem Wójtem Henrykiem Kiejdo, chcemy pomóc Państwu w rozwiązaniu, problemu zagospodarowania ścieków również z Waszych posesji. Przy dużym zainteresowaniu z Państwa strony, Wójt Gminy Rychliki zakupi dokumentację techniczną na wyżej wymienione przydomowe oczyszczalnie ścieków dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Dzięki temu otrzymają Państwo projekt, pomoc przy lokalizacji i przygotowaniu zgłoszeń do Starostwa oraz nadzór budowy i gwarancje BEZPŁATNIE.

W dniu 14 października 2010 została podpisana z firmą RAMID z Raszyna na wykonanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gm. Rychliki" wraz przeprowadzeniem szczegółowej inwentaryzacji. Do końca listopada miejscowości naszej gminy będą przemierzać pracownicy firmy RAMID, których zadaniem jest zinwentaryzowanie wyrobów azbestowych. Pracownicy firmy (wyposażeni w identyfikatory z upoważnieniem) będą prosili o umożliwienie wykonania pomiarów na nieruchomościach, na których występuje azbest.

Zima w pełni dlatego pragnę przybliżyć temat, który właśnie teraz jest bardzo na czasie. Rzecz się tyczy spalania śmieci w piecu – plastikowych butelek, pieluch jednorazowych, pojemników po produktach spożywczych, starych ubrań, folii, opakowań po środkach czystości, kartonów po mleku i sokach, lakierowanego czy impregnowanego drewna (stare meble, ramy okienne, drzwi, itp.), opon samochodowych i wielu innych odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Wielu osobom wydaje się, że „nadają się” one do pieca. Niestety spalanie ich powoduje uwalnianie się do powietrza wielu substancji szkodliwych, z których wiele jest wręcz zabójczych dla człowieka.

Urząd Gminy Rychliki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r., nr 192, poz. 1876) właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek