• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Informacja o wyniku przetargu ustnego, ogłoszonego na dzień 10 kwietnia 2019 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 10.04.2019 roku, ogłoszone zostały przetargi, na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki (część działki nr 430) przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy ogłoszeń sołectwa Rejsyty, Jankowo, Rychliki i w miejscowości Barzyna oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Komunalizacja działki drogowej nr 91/6 obręb Buczyniec, na wniosek Gminy Rychliki. POBIERZ OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach i na tablicy informacyjnej sołectwa Jelonki oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ zostało umieszczone ogłoszenie o ogłoszonym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzień 10.04.2019 roku, na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychliki, położonych w Jelonkach (działka nr 146/19 i nr 146/20).

Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 22.02.2019 roku wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. Treść  wykazu na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek