• n_1.jpg
 • n_2.jpg
 • n_3.jpg
 • n_4.jpg
 • n_5.jpg
 • n_6.jpg
 • n_7.jpg
 • n_8.jpg

Informacja o wyniku przetargu ustnego

Informacja o wyniku przetargu ustnego, ogłoszonego na dzień 10 kwietnia 2019 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 10.04.2019 roku, ogłoszone zostały przetargi, na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146/19 o powierzchni 0,1680 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

- Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 39 990,00 zł netto/brutto – słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 netto/brutto.

 • wadium: 3 000,00 zł;
 • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
 • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

                

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146/20 o powierzchni 0,1680 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Jelonki, arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

- Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 39 990,00 zł netto/brutto – słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 netto/brutto.

 • wadium: 3 000,00 zł;
 • wadium: 3 000,00 zł;
 • wadium: nie wpłynęło żadne wadium;
 • liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu; 0
 • najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
 • nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek