• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 11 grudnia  2019 roku, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że na dzień 11.12.2019r. ogłoszony został drugi  przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki:

 

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/16 o powierzchni 0,3147 ha, niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym nr 0004 Jelonki, arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00032703/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki:

• Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 84 205,00 zł netto/brutto - słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięć złotych 00/100 netto/brutto

• wysokość wadium: 5 000,00 zł;

• wadium: nie wpłynęło żadne wadium;

• liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;

• liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0;

• najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 0;

• nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek