• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach w dniu 21.09.2016r.. wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, na okres do 3 lat  ( Nr 6845.III.6.1.2016 r.).
Treść ogłoszenia na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Wójt Gminy Rychliki Informuję, że na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i tablicy ogłoszeń sołectwa Rychliki i Jelonki umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 27 października 2016r. pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości rolnych: działka nr 57/7 – obręb Jelonki i nr 207/5 – obręb Rychliki

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 26.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu, stanowiących własność Gminy Rychliki (wykaz nr 6845.III.6.2016 r. z dnia 25.08.2016r.)

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 12.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (kolejna umowa), stanowiącej własność Gminy Rychliki  (wykaz nr 6845.III.5.2016 r. z dnia 10.08.2016r.).

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu Gminy Rychlik, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 11.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (kolejne umowy), stanowiących własność Gminy Rychliki  (wykaz nr 6845.III.4.2016 r. z dnia 10.08.2016r.).

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 29.07.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 29.07.2016r. ogłoszony został drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl
www: www.rychliki.org

obrazek