• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, na tablicy informacyjnej w miejscowości: Jelonki, Krupin, Rejsyty, Lepno, Gołutowo oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, umieszczony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu. Ogłoszenie do pobrania.

Informacja o wynikach ogłoszonych na dzień 23.08.2017r. przetargach ustnych, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Informuje się, że ogłoszone na dzień 23.08.2017r. przetargi ustne  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy, zakończyły się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu, brak wadium.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 11.08.2017r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz ESOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie, na okres do 3 lat (wykaz nr 6845.III.6.2017 r. z dnia 10.08.2017r.). Treść wykazu znajduje się na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2016, poz. 2147 z póżn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 04.08.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców, drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. (wykaz nr 6845.III.5.2017 r. z dnia -3.08.2017r.).

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych w Rejsytach.
Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 23 sierpnia 2017r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki (działka niezabudowana i lokal mieszkalny – położone  w Rejsytach).

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016 poz. 446 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochód specjalny - pożarniczy marki „STAR 244” nr rejestracyjny EEL 7498 rok prod. 1977, cena wywoławcza 6 500 zł,  Przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2017 o godzinie 10.00 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, wadium w wysokości 300 zł należy wpłacić do godz. 09.30 dnia 02 sierpnia 2017 r.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek