• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ umieszczone zostało ogłoszenie o ogłoszonym na dzień 28 lutego 2017r. pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/36 o powierzchni 0,1224 ha, położonej w Kiersitach obręb geodezyjny Krupin Gmina Rychliki.  

Informacja o wynikach przetargów ustnych, nieograniczonych, ogłoszonych na dzień 17.11.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) – Wójt Gminy Rychliki informuję, że na dzień 17.11.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu mienia Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 22.11.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki (wykaz nr 6845.III.7.2016 r. z dnia 18.11.2016r.).

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 25.10.2016r. na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 25.10.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, nieograniczone na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Informacja o wynikach przetargu ustnego, ograniczonego, ogłoszonego na dzień 27.10.2016r. na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 27.10.2016r. ogłoszone zostały przetargi ustne, ograniczone na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki, w drodze przetargu.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 27.10.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek