• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu Gminy Rychlik, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 11.08.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (kolejne umowy), stanowiących własność Gminy Rychliki  (wykaz nr 6845.III.4.2016 r. z dnia 10.08.2016r.).

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 29.07.2016r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 29.07.2016r. ogłoszony został drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 29.07.2016r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku nr 1 w budynku nr 2 w Rejsytach.
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) informuję, że na dzień 29.07.2016r. ogłoszony został przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Rychliki:

Informacja o wynikach przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 08.07.2016r. na sprzedaż budynku gospodarczego, położonego w obrębie geodezyjnym Wysoka Gmina Rychliki.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)  informuję, że na dzień 08.07.2016r. ogłoszony został przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Wójt Gminy Rychliki  - o d w o ł u j e -  ogłoszony na dzień 09 sierpnia 2016r. na godz. 10°° drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości: oznaczonej w ewidencji gruntów nr 148/15 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Rychliki arkusz mapy 1, Gmina Rychliki, wpisanej do księgi wieczystej nr  EL1E/00032702/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, Zarządzeniem Nr 61.2016 Wójta Gminy Rychliki z dnia 04 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium.

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki, w drodze przetargu.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki - podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 14.07.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek